Leerlingenbegeleiding

Zorgcoördinator

Als zorcoördinatoren streven wij ernaar om de kinderen alle kansen te geven om zich te kunnen ontplooien. Om dit te bereiken werken wij aan een warm en veilig school- en klasklimaat. We trachten ons te verplaatsen in de leefwereld van het kind en houden rekening met hun interesses, noden en mogelijkheden in het doorlopen van hun schoolloopbaan.

O-Team

Om recht te hebben op ondersteuning door het ondersteuningsteam, moet de leerling in het bezit zijn van gemotiveerd verslag of verslag. Een aanmelding gebeurt steeds in samenspraak met ouders, leerling, school en CLB. Dit zorgteam maakt in overleg een schets van de juiste noden. Het ondersteuningsteam koppelt de juiste ondersteuner op basis van expertise.

CLB

CLB GO! Next wil een huis van vertrouwen zijn voor leerlingen, ouders en scholen. Wij verbinden en werken samen om voor leerlingen de beste kansen te creëren . Met scholen maken wij heldere afspraken binnen een continuüm van onderwijszorg. Vanuit een onafhankelijke positie bijten wij ons vast in belangen van leerlingen.  We werken op vraag en hebben beroepsgeheim. Vanaf 12 jaar is er toestemming van de jongere zelf nodig.

www.clbgohasselt.be

GO! Next Basisschool Lyceum

Gazometerstraat 2, 3500 Hasselt
011 85 05 30
directie@hasseltlyceum.be
http://www.hasseltlyceum.be
GO-next_Wit-Welbevinden-150x150
GO-next_Wit-Motivatie-150x150
GO-next_Wit-Maatschappelijke-meerwaarde-300x300
GO_Next_logo_neg-e1557239993106
GOLogotrans
Scroll naar top