Schoolvisie

SAMEN IN BEWEGING

 

ACTIEF                                                Uitdaging in beweging en betrokkenheid

Beweging en uitdaging vormen een belangrijke basis van ons onderwijs, zowel letterlijk als figuurlijk. Bewegend leren zal gaandeweg een grotere rol innemen in ons onderwijs. Actieve betrokkenheid is belangrijk. Als we met ons hart ergens achter staan, gaan we ervoor in volle overtuiging en geven we het beste van onszelf. We steken anderen aan door ons enthousiasme en engagement.

EIGENHEID                                         Ieder zijn plekje – Ruimte voor ieders eigenheid

We aanvaarden dat iedereen verschillend is en tonen respect voor ieders eigenheid. We zijn verdraagzaam en brengen waardering op voor mekaar. We zien iedereen als gelijkwaardig en vullen elkaar aan in ons verschillend zijn. We vertrouwen in de krachten van alle betrokkenen. We laten iedereen in zijn waarde door aandacht te hebben voor ieders capaciteiten en interesses.

GROEIEN                                            Iedereen tijd en ruimte voor groei – De lat hoog voor iedereen

Het Lyceum kijkt met een brede blik naar de toekomst. Met een positieve gedrevenheid ontwikkelen we ons binnen de nieuwste tendensen in de onderwijswereld. We creëren tijd en ruimte om op zoek te gaan naar nieuwe dingen en betere oplossingen. We bieden aan wat er nodig is voor groeikansen binnen de eigen ontwikkeling. De doelen die we ons vooropstellen proberen we ook echt te bereiken. We leggen de lat hoog voor iedereen, zodat groei wordt verzekerd.

SAMEN                                                Samen staan we sterk

Door samenwerken worden we allemaal sterker. Gaan voor een gemeenschappelijk doel zorgt voor verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid. Goede communicatie, respect, compromissen sluiten, afspraken naleven, ervaringen uitwisselen zijn vanzelfsprekend. Het opendeuren-beleid op school komt de openheid en samenwerking ten goede.

VEERKRACHT                                     We blijven ervoor gaan

Om alles wat hierboven omschreven wordt na te streven, worden we veerkrachtig.

We stellen ons flexibel op om zodoende obstakels te leren overwinnen. We stellen onszelf in vraag, durven mekaar om raad, hulp en steun vragen. We zijn weerbaar bij eventuele tegenslagen. We zijn niet bang van een uitdaging, maar zijn ontvankelijk voor mogelijkheden. We durven hierbij out-of-the-box te denken en situaties vanuit verschillende standpunten te bekijken.

Connect

GO! Next Basisschool Lyceum

Gazometerstraat 2, 3500 Hasselt
011 85 05 30
directie@hasseltlyceum.be
http://www.hasseltlyceum.be
GO-next_Wit-Welbevinden-150x150
GO-next_Wit-Motivatie-150x150
GO-next_Wit-Maatschappelijke-meerwaarde-300x300
GO_Next_logo_neg-e1557239993106
GOLogotrans
Scroll naar top